Produkty zaprojektowane dla i przez klienta przy naszej skromnej pomocy
Firma BIKOM-PPHU pomoże zaprojektować, a następnie wykonać produkty z zakresu monitorów przemysłowych LCD
i bezwentylatorowych komputerów panelowych LCD, częściowo lub w pełni przystosowanych do wymagań klienta. Możemy
dostosować odpowiednio wymiary gabarytowe, kolor, wygląd i wyposażenie produktu do specyficznych wymagań zamawiającego.

Proces tworzenia indywidualnego projektu dla klienta można podzielić na kilka etapów.
Pierwszy etap rozpoczyna się od przedstawienia pomysłu klienta na produkt z uwzględnieniem jego specyficznych wymogów
odnośnie eksploatacji, koniecznych wymiarów gabarytowych, koloru, typu i rozmiaru matrycy LCD, niezbędnych złącz itp.

W drugim etapie BIKOM na podstawie danych uzyskanych od klienta proponuje wstępny projekt wraz z wyceną i terminem
realizacji dla prototypu. Ta faza kończy się na wspólnych uzgodnieniach i akceptacji projektu przez klienta.

Trzeci etap to przedstawienie oferty klientowi na wykonanie prototypu produktu według zatwierdzonego projektu.
Czwarty etap to zamówienie klienta i wykonanie przedpłaty uzgodnionej w trzecim etapie.

Po odbiorze prototypu produktu zwykle klient poddaje go próbom eksploatacyjnym w swoim docelowym środowisku.
Na tym etapie mogą się pojawić jeszcze propozycje zmian w produkcie, które nie spowodują zasadniczych zmian w projekcie.
Zmiany takie mogą dotyczyć np. zmiany typu panela dotykowego, typu panela LCD, ilości i rodzaju złącz
oraz w przypadku komputerów Panel PC: typu CPU, wielkości RAM i typu HDD/SSD.

Ostatnią fazą jest złożenie zamówienia przez klienta na serię produkcyjną produktu, na uzgodnionych uprzednio warunkach.

Z wielką przyjemnością wesprzemy Państwa swoim wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie dochodzenia do optymalnego projektu.
Pomożemy dobrać optymalne technicznie i kosztowo komponenty oraz rozwiązania technologiczne, aby zapewnić jak najlepszy produkt.
Koncepcja klienta
Koncepcja klienta
na własny produkt
Projekt wstępny
Wstępny projekt
z szacunkową wyceną
Wspólne uzgodnienia
Wspólne uzgodnienia
i akceptacja projektu
Oferta na prototyp
Przedstawienie oferty
klientowi na prototyp
Seria produkcyjna
Seria produkcyjna
Próby u klienta
Próby eksploatacyjne
produktu u klienta
Prototyp
Wykonanie prototypu
produktu dla klienta
Zamówienie
Akceptacja wyceny
i złożenie zamówienia